İşte Türkiye’nin yeni logosu

KÜFİ VE ELİ BELİNDE
Logonun karakteri oluşturulurken küfi yazı stili ve geleneksel kilimlerde yer alan eli belinde deseninden yararlanıldı. Ayrıca Turkey yazısının içinde bulunan desenlerde de çini sanatında kullanılan figürlerden esinlenildi. Yazıyı oluşturan 8 desenin her biri ayrı bir anlam içeriyor:

BÜYÜME: Ülkenin kesintisiz devam eden kalkınmasının mesajını veriyor.

SİNERJİ: Birlikte çalışma yeteneğini sergiliyor.

DÜNYA: Türkiye’nin dünyadaki konumunu güçlendirmesini anlatıyor.

BULUŞMA: Hem iki kıtanın hem de insanların Türkiye’de buluşmasını temsil ediyor.

HEM DOĞULU HEM BATILI: Türkiye’nin iki yönlü olmasını sergiliyor.

İNOVASYON: Yaratıcılığın ülkenin karakteristik özellikleri arasında yer aldığını gösteriyor.

BİRLİKTELİK: Ülkenin birliğini ve birlikte çalışma kabiliyetini belirtiyor.

UYUM: Türkiye’nin uyum sağlama özelliğini ifade ediyor.